Gæste-reservation

Pris pr. gæstespiller pr. reservation (1½ time) er kr. 75,-. Gæstespillere skal være sammen med et medlem.

Afregningen af gæstespil sker ved sæsonens udgang hvor der sendes et girokort.

Alle interesserede kan få en gratis prøvetime på et af vores træningshold.

 

Hvordan reserveres gæstespil?

Gæstespil reserveres i online booking systemet næsten som en almindelig reservation.

Her kan du se en demonstration af hvordan du booker med en gæst.

 

Opdateret d. 23. apr. 2022 kl. 08:42


 Stjernen Tennis   |   Tranevej 44   |   5000 Odense C   |   Email: info@stjernen-tennis.dk   |   Find os på kort

 

Hovedsponsorer:      

Medlem af: