Referat af bestyrelsesmødet d. 8. oktober 2012

Til stede: Tina Rehkopff, Kent Jeppesen, Lars Kristensen

 

Agenda:

1) Alle: Evaluering af sæson – hvad var godt, skidt og hvad skal vi gøre bedre
2) Alle: Vi skal finde 2 nye medlemmer til bestyrelsen
3) Alle: Vinteraktiviteter, løbeklub, minitennis, firkampturnering
4) Alle: Hvad skal vi søge fondsmidler til at investere i
5) Kent: Status sponsorarbejde, klubtøj, fondsansøgninger
6) Alle: Hvad skal være vores strategiske fokus næste sæson
7) Evt.

 

1) Evaluering af sæson

Godt med mange nye voksen spillere fra Voksenintroduktion. Der var 45 tilmeldt voksenintro og 18 af dem blev medlemmer. 

En skam med så få børnespillere, men det var heller ikke fokus for denne sæson.

De sociale arrangementer så som doubleaftener, firkamp og klubfesten har være meget succesfulde både mht. antallet af deltagere og deres glæde ved arrangementerne. Det skal vi fortsætte med da det er vigtigt for fastholdelse af medlemmer.

Holdturneringen har gået over forventning. 1. holdet rykker ned fra 3. division til Fynsserien, 2. holdet fik en flot 3. plads og mix motionsholdet vandt deres række.

Vi har ikke fået meget feedback fra medlemmerne, men den vi har fået har været positiv. Vi går ud fra at det er et godt tegn.
Steffen vil gerne være træner til næste sæson (mange har sagt at hans træning var god). Vi ved endnu ikke om Simon har lyst til at træne næste sæson.

Der skal strammes op på fordelingen af folk på træningsholdene så de bliver optimalt niveaudelt. Lars vil instruere trænerne på især begynderholdene i at fokus skal være mere på at skabe et socialt netværk og tilhørsforhold til klubben end tekniske færdigheder.

 

2) Rekruttering af to mere til bestyrelsen

Tina/Lars skal prøve at spørge Johnny, Felix, Lennard, Lasse og Jonas (eller nogle af dem, der er aktive til minitennis).
Der blev også foreslået Tina Hansen og Torben Gade, men de har desværre rigeligt at se til.

 

3) Vinteraktiviteter

Løbekluben aflyses da ingen har vist interesse.

Minitennis ser ud til at blive en succes. Vi har indgået samarbejde med Fjordager Tennis og fået dobbelt så mange tider til minitennis. Felix Howardy har påtaget sig at låse op og have boldene. Der kom 13 første gang.

Vi finder en dato til firkampturneringen når vi får nye tider i januar. Vi satser på en af de sidste datoer.

 

4. Hvad skal vi søge fondsmidler til at investere i

Lars startede en Facebook afstemning hvor der blev foreslået en slåmur, en boldmaskine, lys på banerne og elektronisk nøglesystem (brugere kunne selv tilføje valgmuligheder). Slåmuren fik 5 stemmer, boldmaskinen 4 stemmer og nøglesystemet 1 stemme.

Lars har bedt Jeppe og Esben (vores fantastiske banemænd) om et prisoverslag hvis de selv skulle lave en slåmur på baggrund af en skitse hvor muren står inde på bane 1. Jeppe og Esben vurderede de kunne lave det for 14-16000 hvilket er ca 1/3 af prisen for en kommerciel slåmur fra Presenco.

Efter lange overvejelser har vi vurderet at en boldmaskine er det mest alsidige træningsredskab, der vil tilgodese flest af de aktive medlemmer, der er interesseret i en ekstra mulighed for at forbedre sit spil. En slåmur bør optimalt placeres så brugen af den ikke optager en bane og det vil blive meget dyrt og administrativt vanskeligt at placere en slåmur udenfor banerne. Strengt taget kan man også bruge gavlen på klubhuset som slåmur.

Får vi bevilget fondsmidler til en boldmaskine køber vi en Lobster Elite 2 fra Ketshop til 15899.
 

5. Status sponsorarbejde, klubtøj, fondsansøgninger

Der arbejdes løbende på at skaffe nye sponsore.

Klubtøj bliver enten fra Head eller Wilson. Kent tager et par stykker med i Ketshop og prøver kollektioner og får tilbud inden det besluttes hvad vi køber.
Der skal forhandles en ny aftale med Ketshop
Der skal skrives fondansøgninger til boldmaskine fx. Tuborgfondet med flere. Deadline for den første ansøgning er d. 15. november så er der tid til at lave flere ansøgninger hvis vi får afslag. Der skal også skrives fondsansøgninger til et elektronisk nøglesystem hvis vi kan finde en fond der støtter den slags. Kent har fået tilbudt et DGI kursus i fundraising.

 

6) Strategiske fokus næste sæson

Voksenintroduktion vil fortsat det primære fokus i 2013. I 2014 skifter vi fokus på medlemsrekruttering af juniorer og vil anvende et DTF skoletennis forløb samt forsøge at få forældrene med også.

Får vi chancen for at spille 3. division vil vi vurdere spillergrundlaget og sige ja tak hvis grundlaget er der. Vi mangler forstærkning primært på damesiden for at kunne klare os i 3. division. Vi vil undersøge muligheder for klubsamarbejder.

Hvis vi har bredden til det, kan vi overveje at tilmelde et Serie 2 hold i stedet for et 2-mands motionshold.

Vi indkalder til et spillermøde inden der skal tages stilling til hvilke hold der skal tilmeldes næste sæson.

 

7) Evt

Lars vil undersøge muligheder for online betaling med dankort uden den dyre DIPS løsning, samt andre forbedringer i MemberLink systemet for at lette Allans arbejde.

Stjernelisten skal være (delvis) kønsopdelt til næste år så flere damer får lyst til at spille kampe.

 

Referent: Tina Rehkopff


Opdateret d. 14. okt. 2012 kl. 13:27


Kommentarer
Skriv en kommentar:
Navn (Obligatorisk)
Kommentar
Hvilken dag kommer efter torsdag?
(Antispam. Obligatorisk)
Fremhævede felter er ikke udfyldt korrekt

 Stjernen Tennis   |   Tranevej 44   |   5000 Odense C   |   Email: info@stjernen-tennis.dk   |   Find os på kort

 

Hovedsponsorer:      

Medlem af: